Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
بازدید جناب آقای یاسر احمدوند معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات از غرفه قالبسازی سعدی در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

بازدید جناب آقای یاسر احمدوند معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات از غرفه قالبسازی سعدی در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

 

بازدید جناب آقای یاسر احمدوند معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات از غرفه قالبسازی سعدی در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهرانبازدید جناب آقای یاسر احمدوند معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات از غرفه قالبسازی سعدی در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*