Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
زیر چسبانی پرتینکس

زیر چسبانی پرتینکس

از مزایای استفاده از پرتینکس این است که زمان زیر چسبانی توسط اپراتور ماشین به شکل قابل توجهی کاهش می یابد، یعنی زمان را برای یک قالب با تعداد جعبه ازهماهنگ میشود.

زیر چسبانی پرتینکس

 زیر چسبانی پرتینکس

زیر چسبانی پرتینکس

زیر چسبانی پرتینکس

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*