Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
آگوست 4, 2021

زیر چسبانی پرتینکس

از مزایای استفاده از پرتینکس این است که زمان زیر چسبانی توسط اپراتور ماشین به شکل قابل توجهی کاهش می یابد، یعنی زمان را برای یک قالب با تعداد جعبه ازهماهنگ میشود.

آگوست 4, 2021

قالب لیبل

جهت برند شدن و شناسایی محصول و حتی محافظت محصول از لیبل پشت چسبدار استفاده می شود، با استفاده از قالب های برش خاص محصول خود را دوچندان متمایز کنید، طراحی و چاپ