Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

قالب لیبل

قالب های برش لیبل که ابعاد و اندازه کوچکتر از قالب های دایکات معمولی دارند و می توانند کمی دقیق تر از قالب های عرف نیز باشند. در این قالب ها، تیغه هایRead More

اسفند ۲۷, ۱۳۹۹

قالب سازی و تاریخچه آن

تاریخچه قالب سازی: به طور کلی قالب ابزار شکل هر نوع محصولی است به صورتی که محصول شکل دلخواه کارفرما را به خود می گیرد. به همین منظور قالب سازی اولین قدم از تولید محصولRead More