Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

قالب لیبل

قالب های برش لیبل که ابعاد و اندازه کوچکتر از قالب های دایکات معمولی دارند و می توانند کمی دقیق تر از قالب های عرف نیز باشند. در این قالب ها، تیغه هایRead More